2016-06-28
داروهای ضدافسردگی

داروهای ضد افسردگی

داروهای ضد افسردگی از محاسن این داروها اثربخشی بالا و قیمت ارزان آنهاست . ولی خواب آلودگی، افزایش وزن ، خشکی دهان و تاری دید و […]
2019-07-12
داروهای روانپزشکی

داروهای روانپزشکی

داروهای روانپزشکی داروهای پر کاربردی هستند که دارای عملکرد وخواص متفاوت می باشندآگاهی از انواع این داروها وفواید وتاثیراتش بسیار مفید است.