2018-03-15
سوء استفاده عاطفی از کودکان

نشانه های سوء استفاده عاطفی از کودکان

چطور بفهمیم از کودک سو استفاده عاطفی شده است؟ سالانه ۳ میلیون گزارش سو استفاده از کودکان، براساس childhelp در ایالات متحده منتشر می شود. قربانیان […]