2019-07-28
حالات چهره در زبان بدن

زبان بدن چیست؟

درباره زبان بدن یا body language چه می دانید؟ زبان بدن منظور یکسری سیگنال های غیر کلامی می باشد که برای برقراری ارتباط استفاده می شود.