2019-06-16
غذا خوردن عاطفی

گرسنگی واقعی با عاطفی چه فرقی دارد؟

چرا بعضی آدم ها بخاطر احساسات و عواطفشان غذا نمی خورند؟ آیا تابحال شده خودتان را در وضعیتی ناراحت کننده یا غمناک دیده باشید؟ معمولا هم […]