2017-03-07
اعتماد به نفس داشتن

پیش بسوی بهترین ها با اعتماد به نفس

برای اینکه به بهترین ها دست پیدا کنید و چیزی که می خواهید را به دست آورید، در قدم اول باید اعتماد به نفس داشته باشید.
2017-03-16
انواع عذرخواهی : یا خوب، یا بد یا از ته قلب!

انواع عذرخواهی : یا خوب، یا بد یا از ته قلب!

عذرخواهی زوری به خاطر اینست که از دست کسی راحت شوید. یک معذرت خواهی صادقانه برای اینکه آن موضوع تمام شود. یک عذرخواهی صمیمان یعنی اینکه […]
2017-04-06
درباره اوتیسم چه می دانید؟

درباره اوتیسم چه می دانید؟

اوتیسم از نظر یک روانپزشک یک بیماری عصبی و رفتاری پیچیده ای به حساب می آید که شامل اختلال در تعامل اجتماعی، زبانی و مهارت ای […]
2017-04-11
خودکارآمدی چیست؟

خودکارآمدی چیست؟

خودکارآمدی یا اعتماد به نفس که شناخته شده هم هست، یکی از مهمترین مدل های روانشناسی می باشد که در روانشناسی مثبت به اثبات رسیده است. […]