2017-01-17
ترس از تاریکی چه فوایدی برای کودک خواهد داشت؟

ترس از تاریکی چه فوایدی برای کودک خواهد داشت؟

ترس از تاریکی به گفته روانپزشک در رابطه با تمامی کودکان صدق می کند. اما علل ترس از تاریکی چیست؟ چرا یک کودک از تاریکی می […]
2019-07-11
کنترل احساسات

نظر روانپزشک خوب در تهران در مورد کنترل هیجانات

دیدگاه روانپزشک خوب در تهران در مورد کنترل هیجانات و احساسات یک درمان کامل شناختی و هیجانی است که با آگاهی از بیولوژی مغزی در کنار روانکاوی انجام میشود. ن ر
2019-07-12
depression

برای درمان افسردگی به چه دکتری مراجعه کنیم؟

افسردگی یکی از مشکلات اساسی انسان است شناخت علایم وعوارض وکمک در جهت اینکه چگونه وتوسط چه کسی درمان را انجام دهیم راهکار روانپزشک است.
2019-07-12
داروهای روانپزشکی

داروهای روانپزشکی

داروهای روانپزشکی داروهای پر کاربردی هستند که دارای عملکرد وخواص متفاوت می باشندآگاهی از انواع این داروها وفواید وتاثیراتش بسیار مفید است.