2016-10-01

عاشق، چگونه می توان یک فرد را عاشق خودمان کنیم؟

آیا عشق ابدی وجود دارد؟چگونه می توانیم یک نفر را عاشق خودمان نماییم؟
2016-10-01

تردیدوشک،با تردید هایم چه کنم؟

تردید وشک یکی از مشکلات بزرگ ما در تصمیم گیری است.
2016-10-03
درمان افسردگی

عشق در یک نگاه،چرا یک دفعه عاشق می شویم؟

حتما برای شما هم پیش آمده است که ناگهان احساس خاص وقویی  از عشق نسبت به یک نفر در خودتان احساس کنید احساس کاملا ناگهانی وبسیار […]
2016-10-05
فرزندان عقب مانده

کودکان،با کودکان چگونه رفتار کنیم؟

رفتار ما با کودکان با توجه به سن آنها وظرفیت پذیرش ذهنی آنها متفاوت است .  در کل کودکان نیاز به محبت  غیر مشروط  والدین خود […]