2016-10-01

عاشق، چگونه می توان یک فرد را عاشق خودمان کنیم؟

عاشق وحسی که عشق بر می انگیزد تحت تاثیر چندین عامل هورمونی است این عوامل هورمونی دیر یا زود به سطح قبل باز می گردند
2016-10-01

تردیدوشک،با تردید هایم چه کنم؟

تردید وشک یکی از مشکلات بزرگ ما در تصمیم گیری است.
2016-10-03
درمان افسردگی

عشق در یک نگاه،چرا یک دفعه عاشق می شویم؟

عشق چگونه در ما شعله ور می گردد.
2016-10-05
فرزندان عقب مانده

کودکان،با کودکان چگونه رفتار کنیم؟

رفتار ما با کودکان با توجه به سن آنها وظرفیت پذیرش ذهنی آنها متفاوت است .  در کل کودکان نیاز به محبت  غیر مشروط  والدین خود […]