2017-03-16
انواع عذرخواهی : یا خوب، یا بد یا از ته قلب!

انواع عذرخواهی : یا خوب، یا بد یا از ته قلب!

عذرخواهی زوری به خاطر اینست که از دست کسی راحت شوید. یک معذرت خواهی صادقانه برای اینکه آن موضوع تمام شود. یک عذرخواهی صمیمان یعنی اینکه […]
2017-04-06
درباره اوتیسم چه می دانید؟

درباره اوتیسم چه می دانید؟

اوتیسم از نظر یک روانپزشک یک بیماری عصبی و رفتاری پیچیده ای به حساب می آید که شامل اختلال در تعامل اجتماعی، زبانی و مهارت ای […]
2017-04-20
مددکار اجتماعی کیست

یک مددکار اجتماعی کیست؟

به طور کلی و با نظر روانپزشک ها ، دو نوع مددکار اجتماعی می باشد : یکی مددکاران اجتماعی که به مردم در حل مشکلات و […]
2017-04-25
دلبستگی اجتنابی

دلبستگی اجتنابی چیست؟

درک دلبستگی اجتنابی  : روشی که والدین با نوزاد در چند ماه اول زندگی شان به کار می گیرند و ارتباط برقرار می کنند، بسته به […]