2017-07-13
روانشناسی نقاشی کودکان

روانشناسی نقاشی کودکان

روانشناسی نقاشی کودکان هم اغلب با بازی درمانی و خیلی دلایل خوب دیگری اشتباه می شود.
2017-11-19
روانشناسی رنگ در محیط

تاثیر رنگ ها روی روح و روان

روانشناسی رنگ ها : هر رنگی بسته به فرهنگ و شرایط دارای معنی متفاوتی می باشد. به عبارتی به گفته دکتر روانپزشک در روانشناسی رنگ ها […]
2019-05-05
روانشناسی رنگ ها چیست

روانشناسی رنگ ها چیست؟

رنگ ها از لحاظ روانشناسی چه معنی دارند؟ در حال حاضر 4 رنگ اصلی در روانشناسی می باشند؛ قرمز، آبی، زرد و سبز.