2017-03-16
انواع عذرخواهی : یا خوب، یا بد یا از ته قلب!

انواع عذرخواهی : یا خوب، یا بد یا از ته قلب!

عذرخواهی زوری به خاطر اینست که از دست کسی راحت شوید. یک معذرت خواهی صادقانه برای اینکه آن موضوع تمام شود. یک عذرخواهی صمیمان یعنی اینکه […]
2018-10-21
راه های مقابله با شکاک بودن همسران

چطور با همسر شکاک خود زندگی کنیم؟

شکاک بودن همسران چه عواقبی در پیش دارد؟ به قول دکتر روانپزشک شاید در ذهن خیلی از زوجین این باشد که اگر آینده را پیش بینی […]
2019-03-03
جلب توجه همسر با نظر روانپزشک خوب

چطور همسرتان را جذب خود کنید؟

با این روش ها می توانید توجه همسرتان را به خود جلب کنید! برخی از ماها هستیم که خیلی راحت چیزی را به دست می آوریم، […]