2017-03-31
به زندگی تان دید مثبت داشته باشید!

به زندگی تان دید مثبت داشته باشید!

همه ما روزها و اوقات سختی را می گذرانیم. اما باید با یک دید مثبت به این اتفاقات روزمره نگاه کرد.
2018-08-02
چطور شخصیت قوی داشته باشیم

چطور شخصیت قوی داشته باشیم؟

چکار کنیم که هم جذبه داشته باشیم و یا کاریزماتیک باشیم؟! زمانی که پیش رو دارید، باید تصمیم بگیرید به نحوی بگذرد که از شما آدمی […]