2017-04-11
خودکارآمدی چیست؟

خودکارآمدی چیست؟

خودکارآمدی یا اعتماد به نفس که شناخته شده هم هست، یکی از مهمترین مدل های روانشناسی می باشد که در روانشناسی مثبت به اثبات رسیده است. […]
2017-05-11
اعتماد به نفس کاذب

اعتماد به نفس کاذب چیست؟

آیا فکر می کنید بالاتر از حد متوسط هستید؟! خیلی افراد هستند که می گویند “بله” . حتی اگر مفهوم این متوسط اساس صحبت ما نباشد.
2019-03-17
نشانه های عدم اعتماد به نفس

علائم کمبود اعتماد به نفس در مردان چیست؟

کمبود اعتماد به نفس در مردان مردی که مشکل اعتماد به نفس یا عزت نفس دارد، بیشتر احتمال دارد که اشتباهاتی کند و همین می تواند […]