2017-04-11
خودکارآمدی چیست؟

خودکارآمدی چیست؟

خودکارآمدی یا اعتماد به نفس که شناخته شده هم هست، یکی از مهمترین مدل های روانشناسی می باشد که در روانشناسی مثبت به اثبات رسیده است. […]
2017-04-30
جراحی زیبایی از نظر روانشناسی

تاثیر روانی جراحی زیبایی !

جراحی زیبایی چه تاثیری از لحاظ روانشناسی دارد؟! به گفته روانپزشک اغلب می شنویم که زیبایی طبیعی بهترین زیباییست و اینکه هیچ چیزی زیباتر از راحت […]
2017-05-11
اعتماد به نفس کاذب

اعتماد به نفس کاذب چیست؟

آیا فکر می کنید بالاتر از حد متوسط هستید؟! خیلی افراد هستند که می گویند “بله” . حتی اگر مفهوم این متوسط اساس صحبت ما نباشد.
2017-09-08
افزایش اعتماد به نفس کودک

راه های افزایش اعتماد به نفس کودک

راه های افزایش اعتماد به نفس کودک چی هستند ؟