2018-03-18
مواردی که یک رابطه زناشویی را تهدید می کند!

با این نشانه ها رابطه شما در خطر است!

مواردی که یک رابطه زناشویی را تهدید می کند! در شروع یک رابطه زناشویی به نظر می رسد که تقصیرها را زوجین به گردن همدیگر بندازند.
2018-10-07
تفکرات مخرب رابطه زناشویی از نظر روانپزشک تهران

چه چیزهایی منجر به خراب شدن رابطه می شود؟

۹ تفکر مخرب از نظر روانپزشک تهران به قول روانپزشک تهران به عنوان یک عامل متقاعد کننده، همیشه روابط یک شبه خراب نمی شوند. بلکه این […]
2019-10-04
خیانت

خیانت در روابط عاطفی

خیانت در روابط عاطفی می تواند بعلت عدم توجه به نیاز های طرف مقابل باشد ودر روابط عاطفی همیشه هر دو طرف باید در جهت محافظت از رابطه اقدام نمایند.
2019-10-05
دلنوشته های روانپزشک

دلنوشته های روانپزشک

دلنوشته های روانپزشک در مورد دیدگاه فردی که در رابطه عاطفی خیانت می کند واو خود را چگونه وچطور می بیند رفتارش را چگونه تفسیر می کند.