2016-08-20

روانپزشک هراسی

متاسفانه با وجود رشد فرهنگی  در کشور ما هنوز مراجعه به روانپزشک یا متخصص اعصاب وروان برای بسیاری از مردم یک نوع انگ ویا حس خجالت […]