2016-08-20

روانپزشک هراسی

روانپزشک هراسی در واقعه نوعی ترس از مراجعه به مطب روانپزشک است که بخاطر ترس از انگ بیمار روانی قشر بزرگی از افراد را از درمان موثر محروم می کند.
2019-09-13
رسانه وروانپزشکی

رسانه وروانپزشکی

رسانه وروانپزشکی دارای تاثیر بزرگی بر روی یکدیگر هستند همانطور که در سینما همواره از اختلالات روانپزشک نام برده شده رسانه می تواند بنقش پررنگی بازی کند
2019-12-27
جنون

جنون چیست؟

منظور از واژه جنون چیست ؟ و در چه مواردی ازآن  استفاده میشود؟