2017-01-19
چرا بچه ها دروغ می گویند

چرا بچه ها دروغ می گویند؟

دروغ گفتن از نظر روانپزشک چیزیست که به نظر می رسد پدر و مادر را دچار اختلال می کند. بله، کاملا نگران کننده است. ما می […]
2017-06-07
دروغگویی چگونه روی مغز تاثیر می گذارد؟

دروغگویی چگونه روی مغز تاثیر می گذارد؟

دروغگویی هم همانند یک دارو، عوارض خاصی به دنبال دارد. اما این عوارض دروغ چه می باشند؟!