2017-05-14
کابوس های شبانه

علت کابوس های شبانه چیست؟

زمانی که وحشت زده از خواب می پرید، مطمئنا برمی گردد به اینکه یک کابوس نگران کننده دیده اید. شاید هم فکر کنید که فقط بزرگسالان […]
2017-06-22
ترس از مکان های شلوغ یا آگورافوبیا چیست؟

ترس از مکان های شلوغ یا آگورافوبیا چیست؟

اینکه گاهی اوقات ناراحت و نگران می باشید، غیر طبیعی نیست. اما گاها ترس هایتان باعث می شوند تا وارد دنیای اطرافتان نشوید، و از رفتن […]