2017-03-20
درمان افسردگی به روش خانگی

درمان افسردگی به روش خانگی

همانطور که در مطالب قبل درباره افسردگی، انواع افسردگی، و درمان افسردگی گفتیم، با نظر روانپزشک این موضوعات را شرح دادیم. اما می توان با درمان […]
2019-10-20
افسردگی لبخند چیست

چه درمان های طبیعی برای افسردگی هست؟

درمان های طبیعی برای افسردگی : روش های درمانی سنتی برای افسردگی به عبارتی ترکیبی از دارو و مشاوره ست.