2017-02-05
الکتروشوک درمانی چیست؟| روانپزشک

الکتروشوک درمانی چیست؟

آیا از الکتروشوک درمانی برای از بین بردن افسردگی استفاده می شود؟ آیا در صورت مشاهده علائم افسردگی، الکتروشوک درمانی روش مناسبی می باشد؟
2017-03-02
افسردگی فصلی به گفته روانپزشک

اختلال افسردگی فصلی به گفته روانپزشک

با مراجعه به یک روانپزشک از علائمی می گویید که شاید نشان از افسردگی داشته باشد. در رابطه با اختلال افسردگی مداوم و دوقطبی گفتیم. افسردگی […]