2017-02-07
چرا زنان بیشتر از مردان صحبت می کنند؟

چرا زنان بیشتر از مردان صحبت می کنند؟

علم ثابت کرد که چرا زنان بیشتر از مردان صحبت می کنند! سرانجام با تحقیقات علمی که شده، در حال حاضر یک توضیح علمی برای این […]
2017-02-09
عشاق شدن زنان به یکباره

علت عاشق شدن زنان به یکباره

علمی پشت عاشق شدن زنان می باشد، آن هم به یکباره. در واقع زمانی که یک زن عاشق یک مرد می شود، علمی پشت آن نهفته […]
2017-02-16
اختلال دو قطبی با نظر روانپزشک

چطور بفهیم اختلال دوقطبی داریم؟

افرادی که دچار اختلال دوقطبی هستند، اغلب یا خیلی شاد و پر انرژی هستند یا اینکه خیلی ناراحتند. بین این افراط در خلق و خو ممکن […]