2017-03-07
اعتماد به نفس داشتن

پیش بسوی بهترین ها با اعتماد به نفس

برای اینکه به بهترین ها دست پیدا کنید و چیزی که می خواهید را به دست آورید، در قدم اول باید اعتماد به نفس داشته باشید.
2017-06-29
فوبیا و انواع آن

انواع فوبیا چیست؟

فوبیا واکنشی غیر منطقی و دور از انتظار می باشد. اگر فردی دارای فوبیا باشد، ممکن است تجربه حس عمیقی از ترس را داشته باشد، یا […]
2018-05-24
اختلال شخصیت هیستریون یا ریاکارانه

چه کسانی اختلال رفتارهای نمایشی دارند؟

اختلال شخصیت نمایشی یا ریاکار چیست؟ افرادی که اختلال شخصیت هیستریون یا ریاکارانه دارند، معمولا به شیوه های بسیار احساسی و جالبی رفتار می کنند که […]