2019-07-18
متخصص اعصاب وروان

کار متخصص اعصاب وروان چیست؟

متخصص اعصاب وروان همان روانپزشک می باشد و با گذراندن مراحل وکسب علمی توانایی روانکاوی را می تواند کسب کند ومی تواند داروی مناسب را تجویز کند.
2019-08-22
درمانهای روانپزشکی

درمانهای روانپزشکی را بشناسیم

درمانهای روانپزشکی شامل انواع روشهای درمانی است که می توان آن را به طریق علمی در درمان اختلالات روانپزشکی به کار برد وشامل دارو وانواع روشهای رواندرمانی است.