2016-09-26

چرارابطه های من همگی تبدیل به فاجعه های زندگیم میشود

بسیاری از مراجعین از تکرار یک سری اتفاقات بد در رابطه که مکررا در رابطه آنها تکرار می شود شکایت دارند: چرا تمام رابطه های من […]
2018-11-01
راه های جلوگیری از طلاق گرفتن

برای جلوگیری از طلاق چه کار کنیم؟

 کودکان در یک خانواده به اصطلاح هسته ای خیلی بهتر هستند، و در مقابل خانواده های بسیار زیادی هستند که شکست داشته اند. در حالی که […]