2019-09-27
حمایت از کودکان

حمایت از کودکان

حمایت از کودکان در سنین مختلف کاملا متفاوت است درحمایت از کودکان باید متوجه بود که گاهی این حمایت به جای اینکه منفعت داشته باشد می تواند آسیب زا باشد.