2016-09-03
هراس اجتماعی

خود ارضایی در جوانان

خود ارضایی در نوجوانان وجوانان یکی از مشکلاتی هست که بسیاری از افراد جوان با آن در گیرند و معمولا باعث احساس اضطراب وحس گناه  وناخشنودی […]