2016-09-03
هراس اجتماعی

خود ارضایی در جوانان

خود ارضایی در نوجوانان وجوانان یکی از مشکلاتی هست که بسیاری از افراد جوان با آن در گیرند و معمولا باعث احساس اضطراب وحس گناه  وناخشنودی […]
2019-08-26
مشکلات کودک

مشکلات کودک را چگونه شناسایی کنیم؟

افسردگی کودک ونحوه تشخیص افسردگی در کودکان بخاط اینکه کودک توانایی بیان احساسات خود را به درستی ندارد می تواند چالشی در درمان باشد.