2018-07-12
نظر روانپزشک درباره حملات عصبی

چرا موقع ترسیدن لرزش می گیرید؟

علت لرزش های ناگهانی یا حملات پنیک موقع استرس و ترس چیست؟ علائم حمله های عصبی و لرزش های ناگهانی معمولا شامل :