2016-08-25

ترس از تنهایی

مقوله ترس از تنهایی یکی از ترسهای بزرگ زندگی ما انسانها است این ترس مانند تمام ترسهای وجودی ما که ناشی از آگاهی ما به زندگانیمان […]
2016-11-08
ترس

تنهایی و ترس از دست دادن

ترس از تنهایی به گفته روانپزشک در رابطه با تمامی افراد صدق می کند. اما علل ترس از تنهایی چیست؟ چرا یک فرد ازتنهایی می ترسد؟ […]
2017-03-14
اختلال شخصیت وابسته

اختلال شخصیت وابسته

در وابستگی یک رابطه یک وسوسه ای می باشد که بیشتر هم روی همان رابطه تمرکز دارد. نیاز به این سوال دارید که از خودتان بپرسید، […]