2018-04-22
اختلال حواس

از اختلال حواس چه می دانید؟

اختلال حواس علائمی از زمانی می باشد که نمی توانید به درستی فکر کنید. احتمالا احساس از خود بی خود شدن دارید و به سختی می […]
2018-07-22
عوامل موثر در عدم تمرکز

چه چیزهایی ذهن را مشغول می کند؟

بیشترین عاملان از بین برنده تمرکز یا عدم تمرکز عوامل موثری که به عنوان قاتلان تمرکز و یا عدم تمرکز در موقع کار یاد می شوند […]