2019-06-09
روش های کنترل استرس در والدین بچه های اوتیسمی

چرا مادر در مراقبت از کودک اوتیسمی استرس دارد؟!

چه راهکارهایی برای کنترل استرس در مراقبت از یک کودک اوتیسمی می باشد؟! متخصصین و بهترین روانپزشک ها نظرشان بر این است که برای اینکه یک […]