2018-09-16
ارتباط سیگار کشیدن و افسردگی

آیا سیگار کشیدن منجر به افسردگی می شود؟

سیگار کشیدن و تاثیر آن روی سلامت روان اکثر بزرگسالان در انگلیس از خطرات سلامت جسمی سیگار کشیدن آگاه هستند، اما تحقیقات نشان داده است که […]
2019-07-14
سیگار کشیدن نوجوانان

چطور مانع سیگار کشیدن نوجوانان شویم؟

راه های کلیدی برای جلوگیری از سیگار کشیدن نوجوانان مصرف دخانیات در نوجوانان تبدیل یک مشکل سلامت عمومی شده! طوری که از طرف ارگان های مختلف […]