2017-06-22
ترس از مکان های شلوغ یا آگورافوبیا چیست؟

ترس از مکان های شلوغ یا آگورافوبیا چیست؟

اینکه گاهی اوقات ناراحت و نگران می باشید، غیر طبیعی نیست. اما گاها ترس هایتان باعث می شوند تا وارد دنیای اطرافتان نشوید، و از رفتن […]