2017-01-17
ترس از تاریکی چه فوایدی برای کودک خواهد داشت؟

ترس از تاریکی چه فوایدی برای کودک خواهد داشت؟

ترس از تاریکی به گفته روانپزشک در رابطه با تمامی کودکان صدق می کند. اما علل ترس از تاریکی چیست؟ چرا یک کودک از تاریکی می […]
2017-01-18
گریه کردن چه فایده ای دارد

گریه کردن از نظر روانپزشک چه فوایدی دارد؟

گریه کردن از جمله تجربیاتیست که همه ما تقریبا در طول زندگی مان به علت های مختلف داشته ایم. گریه کردن از نظر روانپزشک : در […]
2017-01-19
چرا بچه ها دروغ می گویند

چرا بچه ها دروغ می گویند؟

دروغ گفتن از نظر روانپزشک چیزیست که به نظر می رسد پدر و مادر را دچار اختلال می کند. بله، کاملا نگران کننده است. ما می […]
2017-01-22
اختلال استرس پس از سانحه

اختلال استرس بعد از سانحه

اختلال استرس بعد از سانحه یا PTSD : اختلال استرس پس از یک سانحه که می تواند آزارهای مدرسه، تنبیهات بدنی یا سو استفاده جنسی، جدایی […]