2017-07-09
تاثیر شبکه های اجتماعی

تاثیرات منفی شبکه های اجتماعی روی خانواده

نکاتی که باید در رابطه با تاثیرات منفی شبکه های اجتماعی  روی خانواده در نظر داشت : به عقیده روانپزشک ها شبکه های اجتماعی در حال […]
2018-08-09
علائم اضطراب با عملکرد بالا

اسنپ چت باعث افسردگی نوجوانان!

دیسمفورمیای اسنپ چت چیست و چرا نگران کننده شده؟! مقاله ای با دیدگاه جدید در مجله جراحی پلاستیک صورت JAMA چاپ شده که اثرات مخرب فیلترهای […]