2018-07-22
علت سیگار کشیدن

چرا بعضی ها سیگار می کشند؟

چرا آن هایی که مبتلا به بیماری های روحی می باشند، بیشتر سیگار می کشند؟ آن هایی که به بیماری های روحی مبتلا هستند، تقریبا یک […]