2018-05-20
مزایای خندیدن

آیا واقعا خنده بر هردرد بی درمانی دواست؟!

از تاثیرات شگفت انگیز خندیدن بدانید! همیشه با دیگران خندیدن خیلی جذابتر است. اما واقعا می دانستید که خندیدن برای سلامتی چه فوایدی دارد؟