2017-12-07
تاثیر موسیقی روی رانندگی

آیا موزیک روی رانندگی تاثیر می گذارد؟

موزیک گوش دادن چقدر روی رانندگی تاثیر دارد؟ همانطور که نوشیدن الکل روی رانندگی تاثیرگذار است، گوش دادن به موزیک در حین رانندگی نیز می تواند […]
2018-01-28
تاثیر موسیقی روی مغز

تاثیر موسیقی بروی مغز

آیا مغز موسیقی دان ها بزرگتر است؟! موسیقی سلامت مغز و عملکرد آن را بهبود می بخشد. هم ذهن را باهوش تر و هم شادتر می […]