2019-08-18
افسردگی دوران کودکی

چطور با کودک یکی دوساله ارتباط بگیریم؟

نحوه ارتباط گرفتن با کودک 1 الی 2 سال پیشرفت زبانی در واقع در طی این زمان گفته شده می باشد، خصوصا اگر کودکتان تولد دوسالگی […]