2017-11-26
تاثیر استرس روی پوست

آیا استرس پوست را خراب می کند؟

ارتباط بین پوست و ذهن : آیا واقعا استرس منجر به آکنه می شود؟ یا روی جویدن ناخن سریعا تاثیر دارد؟ متخصص روانپزشک تهران می گوید […]