2018-02-25
سن آموزش دوچرخه سواری به کودکان

بهترین سن برای یاددادن دوچرخه سواری؟!

بهترین سن برای یاددادن دوچرخه سواری به کودک چه موقع می باشد؟ دوچرخه سواری هم خیلی ورزش شادی می باشد و هم برای کودکان بسیار عالیست. […]
2018-06-10
کنترل اختلال اضطراب با ورزش

آیا با ورزش می توان اضطراب را کم کرد؟

آیا اختلال اضطراب را می شود با ورزش مدیریت کرد؟ به محض اینکه فهمیدید از اضطراب رنج می برید، باید بلافاصله به دنبال راه درمانی باشید. […]
2018-07-08
افسردگی در دوران کودکی

آیا کودکان هم دچار افسردگی می شوند؟

منظور از افسردگی دوران کودکی چیست؟ از لحاظ بالینی، افسردگی به طور قابل توجهی می تواند در توانایی عملکرد فرد تاثیر بگذارد. در هر سنی هم […]