2016-11-08
ترس

تنهایی و ترس از دست دادن

ترس از تنهایی به گفته روانپزشک در رابطه با تمامی افراد صدق می کند. اما علل ترس از تنهایی چیست؟ چرا یک فرد ازتنهایی می ترسد؟ […]
2017-01-17
ترس از تاریکی چه فوایدی برای کودک خواهد داشت؟

ترس از تاریکی چه فوایدی برای کودک خواهد داشت؟

ترس از تاریکی به گفته روانپزشک در رابطه با تمامی کودکان صدق می کند. اما علل ترس از تاریکی چیست؟ چرا یک کودک از تاریکی می […]
2017-04-13
بهداشت روانی

منظور از بهداشت روانی چیست؟

با مراجعه به یک روانپزشک و بعد از مشاوره، شاید تشخیص داده شود که بیمار دارای بهداشت روانی می باشد یا خیر. اما سوالی که شاید […]