2018-05-10
موسیقی درمانی چیست

آیا موسیقی درمانی برای کودکان خوب است؟

موسیقی درمانی چیست؟ موسیقی درمانی در واقع استفاده از موسیقی برای رفع نیازهای جسمی، احساسی، شناختی و اجتماعی یک فرد یا گروه می باشد. نقش متفاوتی […]
2019-01-06
موزیک درمانی افسردگی

آیا می توان افسردگی را با موزیک درمان کرد؟

موزیک درمانی بیماری افسردگی چرا موزیک درمانی بیماری افسردگی انقدر اهمیت دارد؟ افسردگی یک اختلال شایع می باشد که منجر به تغییرات رفتاری و از دست […]