2019-02-03
درمان بچه های اوتیسمی

با فرزند اوتیسمی مان چطور رفتار کنیم؟

چطور به فرزند اوتیسمی خود کمک کنید : بسیاری از والدین می باشند که می توانند به فرزندان اوتیسمی خود کمک کنند، و با این چالش […]
2019-06-09
روش های کنترل استرس در والدین بچه های اوتیسمی

چرا مادر در مراقبت از کودک اوتیسمی استرس دارد؟!

چه راهکارهایی برای کنترل استرس در مراقبت از یک کودک اوتیسمی می باشد؟! متخصصین و بهترین روانپزشک ها نظرشان بر این است که برای اینکه یک […]