2017-12-03
رفتار منفعل تهاجمی چیست

منظور از رفتار منفعل تهاجمی چیست؟

رفتار منفعل تهاجمی : به گفته یک روانپزشک خوب آن هایی که رفتار منفعل تهاجمی دارند، معمولا احساسات ناخوشایندی از خودشان نشان می دهند، به جای […]
2019-07-07
کنترل عصبانیت

چطور عصبانیت خود را کنترل کنیم؟

همه می دانیم که عصبانیت چیست، و دچارش هم شدیم. عصبانیت یک حس انسانی، معمولا سالم و نرمال است.