2017-06-22
ترس از مکان های شلوغ یا آگورافوبیا چیست؟

ترس از مکان های شلوغ یا آگورافوبیا چیست؟

اینکه گاهی اوقات ناراحت و نگران می باشید، غیر طبیعی نیست. اما گاها ترس هایتان باعث می شوند تا وارد دنیای اطرافتان نشوید، و از رفتن […]
2017-06-29
فوبیا و انواع آن

انواع فوبیا چیست؟

فوبیا واکنشی غیر منطقی و دور از انتظار می باشد. اگر فردی دارای فوبیا باشد، ممکن است تجربه حس عمیقی از ترس را داشته باشد، یا […]
2019-01-27
مقابله با ترس از پرواز

چطور بر ترس از پرواز غلبه کنیم؟

روش های غلبه بر ترس از پرواز آیا از پرواز با هواپیما می ترسید؟ به عبارتی ترس از پرواز دارید؟ چندین راه هست که می توانید […]
2019-09-22
ترس از ارتفاع

چرا از ارتفاع می ترسم؟

علت ترس از ارتفاع یا فوبیای از ارتفاع چیست؟ ترس از بلندی یا Acrophobia، همان ترس از ارتفاع باعث اضطراب و پنیک خاصی در فرد می […]