2018-09-13
علت لذت بردن از ترس

چرا بعضی ها ترس را دوست دارند؟

چطور ترسیدن را تجربه می کنیم؟ واکنش ترسیدن از مغز شروع می شود و از بدن گسترش پیدا می کند تا بهترین دفاع را برای بدن […]