2017-02-05
الکتروشوک درمانی چیست؟| روانپزشک

الکتروشوک درمانی چیست؟

آیا از الکتروشوک درمانی برای از بین بردن افسردگی استفاده می شود؟ آیا در صورت مشاهده علائم افسردگی، الکتروشوک درمانی روش مناسبی می باشد؟
2017-02-07
چرا زنان بیشتر از مردان صحبت می کنند؟

چرا زنان بیشتر از مردان صحبت می کنند؟

علم ثابت کرد که چرا زنان بیشتر از مردان صحبت می کنند! سرانجام با تحقیقات علمی که شده، در حال حاضر یک توضیح علمی برای این […]