2017-03-02
افسردگی فصلی به گفته روانپزشک

اختلال افسردگی فصلی به گفته روانپزشک

با مراجعه به یک روانپزشک از علائمی می گویید که شاید نشان از افسردگی داشته باشد. در رابطه با اختلال افسردگی مداوم و دوقطبی گفتیم. افسردگی […]
2017-09-19
افسردگی فصلی

افسردگی فصلی چیست؟

افسردگی فصلی یا SAD ( Seasonal Affective Disorder) نوعی از افسردگی است که مرتبط با تغییرات فصلی می باشد.
2018-07-08
افسردگی در دوران کودکی

آیا کودکان هم دچار افسردگی می شوند؟

منظور از افسردگی دوران کودکی چیست؟ از لحاظ بالینی، افسردگی به طور قابل توجهی می تواند در توانایی عملکرد فرد تاثیر بگذارد. در هر سنی هم […]
2018-11-25
افسردگی پاییزی چیست

علت افسردگی پاییزی چیست؟

افسردگی پاییزی : افسردگی های فصلی یا SAD نوعی افسردگی می باشد که مربوط به تغییرات فصلی است.