2019-05-12
آفانتاسیا چیست

چطوری خیال بافی کنیم؟

چرا نمی توانید خیال بافی کنید؟؟! آیا مبتلا به آفانتاسیا می باشید؟ تصور کنید که لب دریا نشسته اید. اشعه های خورشید هم رنگ زیبایی و […]