2017-02-23
افراد دمدمی مزاج

افراد دمدمی مزاج چه رفتارهایی دارند؟

با افراد دمدمی مزاج نیازی نیست خیلی هم خوب برخورد کنید! همه ما این جور افراد را می شناسیم. برخی از ماها با آن ها متولد […]
2017-02-26
انواع افسردگی از نظر روانپزشک

انواع افسردگی

انواع افسردگی : چه نوع افسردگی دارید؟
2017-02-28
اختلال افسردگی دوقطبی

اختلال افسردگی مداوم و دوقطبی!

در انواع افسردگی برایتان از افسردگی حاد گفتیم که بسیار شدید می باشد. علائمی مثل از دست دادن علاقه و لذت به فعالیت مورد علاقه تان، […]