2016-06-28
مشاوره روانشناسی

آیا مشاوره روانشناسی کارساز است؟

در مشاوره روانشناسی مسائل و موارد متعددی بازگو شده و مورد واکاوی قرار می گیرند. مسائل و مشکلات متعددی از جمله موارد مربوط به ازدواج، تربیت […]
2016-06-28
درمان اعتیاد با هیپنوتیزم درمانی

درمان اعتیاد با هیپنوتیزم درمانی

درمان اعتیاد با هیپنوتیزم درمانی با توجه به تجربیات بالینی و درمانی حاصل شده بهترین تعریفی که می توان از اعتیاد ارایه داد این است: اعتیاد […]
2016-09-18
تنهایی

ماده مخدر گل

متاسفانه یکی از موادی که بشدت در جوانان  وخصوصا در بسیاری از پار تیهای شبانه جوانان مورد مصرف قرار می گیرد ماده ای بنام گل است  این […]
2016-10-21
ترک اعتیاد

اعتیاد چرا؟وترک آن چگونه ممکن است؟

اعتیاد یکی از مشکلات اساسی  جامعه